๑๑๓. ญวนทำสัญญาใช้เบี้ยปรับให้ฝรั่งเศส

ฝ่ายที่เมืองญวน เมื่อณวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๓ ค่ำ[๑] อัดมิราลบอนาดกับขุนนางญวนเมืองเว้ ชื่อองฟันทันยาง ล่ามชื่อองเยียนเทียบ ทำหนังสือสัญญากันที่เมืองไซ่ง่อน ข้อ ๘ ว่า เจ้าเมืองญวนต้องปรับใช้เงินให้ฝรั่งเศส ๔ ล้านเหรียญ กำหนด ๑๐ ปีจะใช้ให้สิ้น ญวนจะยกเมืองบินวา เมืองยาดิน เมืองดินเตืองกับเกาะปูลอกองดอนให้เป็นของฝรั่งเศส[๑] เสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ