๑๗๒. ทำแผนที่อาณาเขตต์ทางหัวเมืองลำแม่น้ำโขง

แล้วทรงพระราชดำริว่า ลำแม่น้ำโขงเขตต์แดนติดต่อกันกับเขมรญวน เดี๋ยวนี้ฝรั่งเศสได้ไปทำแผนที่สระเวย์ลำแม่น้ำโขงแต่ฝ่ายเดียว ฝ่ายเราจะไม่ทำไว้บ้างก็จะไม่ชอบ จึงโปรดฯ ให้พระพิเทศพานิชสืบจ้างหาอังกฤษที่เคยทำแผนที่ พระพิเทศพานิชหาจ้างได้มิสเตอร์โดยชกคน ๑ ราคาเดือนละ ๑๘๐ เหรียญ ส่งเข้ามา จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระยาพระกฤษณ์นาย ๑ หลวงเดชอัษดรนาย ๑ ขุนอินทอนันต์นาย ๑ ขุนวิสูตร์นาย ๑ รวม ๔ นาย ไปกับมิสเตอร์โดยชกอังกฤษ ได้กราบถวายบังคมลาไป ณวันอังคาร เดือน ๒ แรม ๙ ค่ำ ขึ้นไปทำแผนที่ตั้งแต่เมืองฝ่ายเหนือไปเมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองเชียงของ เมืองหลวงพระบางลงมาตามลำน้ำโขงถึงเมืองมุกดาหาร ครั้นทำแผนที่เสร็จแล้วก็เดินบกมาลงเรือที่เมืองสระบุรี มาณกรุงเทพมหานคร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ