๑๒๐. กรมพระพิทักษเทเวศรสิ้นพระชนม์

ในเดือน ๕ นั้น กรมพระพิทักษเทเวศประชวรพระโรคไข้พิษ สิ้นพระชนม์วันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๑๓ ค่ำ[๑] พระองค์ประสูติ เมื่อณวันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๔ ค่ำ[๒] ปีมะเมีย สัมฤทธิศก พระชนม์ได้ ๖๕ พรรษา

ในวันเสาร์ เดือน ๕ แรม ๑ ค่ำ หลวงศรีมหาราชา พาสุลต่านมะหมุดเข้ามาถึงกรุงเทพฯ เป็นจำนวนคนนายไพร่ชายหญิงใหญ่น้อย ๗๘ คน โปรดฯ ให้ไปอยู่ที่เรือนพักอยู่แต่ก่อน[๑] วันที่ ๑๖ เมษายน ฯ

[๒] วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๓๔๑ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ