๙๕. สมเด็จพระนางรำเพยภมราภิรมย์สิ้นพระชนม์

ฝ่ายสมเด็จพระนางประชวรพระยอดเม็ดเล็ก ทรงพระกาสะเป็นพระโลหิตติดระคนเสมหะออกมา ทรงพระประชวรอยู่หลายเดือน ครั้นมาถึงณวันจันทร์เดือน ๑๐ ขึ้น ๕ ค่ำ[๑] เวลาเช้า ๕ โมงเศษสิ้นพระชนม์ พระองค์ประสูติเมื่อณวันพฤหัสบดีเดือน ๘ อุตราสาธ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีมะเมีย ฉศก ศักราช ๑๑๙๖ ศิริพระชนม์ได้ ๒๘ พรรษา ได้เชิญพระศพเข้าสถิตในพระโกศทองคำ แล้วเชิญพระศพแห่ออกประตูพรหมไปประดิษฐานไว้ในหอธรรมสังเวช ด้วยเมื่อครั้งสมเด็จพระนางโสมนัส หอธรรมสังเวชทำยังไม่แล้ว ไม่มีที่จะไว้จึงได้เชิญพระศพขึ้นไว้บนพระมหาปราสาท[๑] วันที่ ๙ กันยายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ