๑๔๖. เปรสิเดนต์ส่งกระบี่เครื่องทองคำเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย

ณวันพุธ เดือน ๘ ขึ้น ๓ ค่ำ[๑] มิสเตอร์เวอยินผู้ว่าการกงสุลอเมริกัน แจ้งว่าปะเรไสแดนส่งกระบี่เครื่องทองคำ เข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายองค์ ๑ ได้เสด็จออกรับที่พระที่นั่งอนันตสมาคม[๑] วันที่ ๖ กรกฎาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ