๑๐๐. งานพระศพ กรมหลวงมหิศวรินทร์ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ และพระองค์เจ้านิลวรรณ

ฝ่ายเจ้าพนักงานทำเมรุผ้าขาว กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร ที่วัดอรุณราชวรารามเสร็จแล้ว ณวันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๙ ค่ำ[๑] ได้ชักพระศพลงเรือที่ท่าพระแห่ไปเข้าเมรุ ณเดือน ๓ ขึ้น ๑๑ ค่ำ พระราชทานเพลิง แล้วได้ชักพระศพเจ้าฟ้าอิศราพงศ์ พระองค์เจ้านิลวรรณในพระบวรวงศ์เธอชั้นที่ ๑ มาเข้าเมรุพระราชทานเพลิงอีกคราว ๑

พวกทูตปรุศเซียพากันไปดูเห็นเขาทอดผ้าชักมหาบังสุกุล จึงให้ล่ามถามว่า คนนุ่งขาววางผ้าลง คนนุ่งเหลืองหยิบเอาไปทำอะไรกัน ล่ามก็แปลว่าเป็นการทำบุญของไทย[๑] วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ