๑๓๙. งานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล

ครั้นณเดือน ๓ ขึ้น ๙ ค่ำ เชิญโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจันทรมณฑล โสภณภควดี แต่หอธรรมสังเวช จัดเป็นกระบวนแห่ไปเข้าพระมณฑปบนพระบรมบรรพต พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าศุขสวัสดิ ขึ้นพระยานมาศชักพระภูษาโยง พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ ขึ้นพระยานมาศทรงโปรยเข้าตอก มีเครื่องเล่นสมโภช ๓ วัน ๓ คืน ครั้นณวันเดือน ๓ ขึ้น ๑๑ ค่ำ[๑] จึงโปรดฯ ให้เชิญพระศพลงมาตั้งที่พระเมรุเชิงพระบรมบรรพตพิมานด้านตะวันตก พระราชทานเพลิงเสร็จแล้ว ก็ให้รื้อมณฑปออกเสีย ทำที่พระราชทานเพลิงใหม่ เป็นมณฑปผ้าขาว[๑] พฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ