๖๘. พระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ และสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย

ครั้นมาถึงณวันเดือน ๑ ขึ้น ๓ ค่ำ[๑] โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณขึ้นเสลี่ยงแปลง หามทางบก ตั้งแต่วัดสุทัศนเทพวรารามไปเมรุผ้าขาวที่วัดสระเกศ ครั้นณวันเดือน ๑ ขึ้น ๕ ค่ำ ๑ เสด็จพระราชทานเพลิง

ครั้นถึงณวันจันทร์ เดือน ๑ ขึ้น ๘ ค่ำ ๒ ได้ชักศพสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยไปเข้าเมรุที่หน้าวัดมหาพิไชยญาติการาม ครั้นวันพฤหัสบดี เดือน ๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ได้ประทานเพลิง แล้วรับสั่งว่าที่เมรุนั้นเปล่าอยู่ ขอฝากเครื่องศพหลวงไว้ในเมรุ เมรุนั้นจึงได้ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ และความประสงค์ของสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยท่านทำขึ้นไว้ ปรารถนาจะประชุมอัฏฐิทั้งปวงในประยูรวงศ์สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ให้อยู่เสียแห่งเดียวกัน การก็ไม่สมประสงค์[๑] พุธที่ ๘ ธันวาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ