๑๔๐. งานพระศพพระองค์เจ้าขนิษฐน้อยนารี

ครั้งณวันพุธ เดือน ๓ แรม ๒ ค่ำ[๑] เชิญโกศพระศพพระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าขนิษฐน้อยนารีเข้าสู่มณฑป ครั้นณวันศุกร แรม ๔ ค่ำ พระราชทานเพลิงแล้ว[๑] พุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ