๑๘. ขุดคลองคูพระนครชั้นนอก

แล้วทรงพระราชดำริว่าแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อสร้างกรุงเทพพระมหานครอมรรัตนโกสินทร์ขึ้นนั้น ได้ขอแรงลาวเขมรเมืองประเทศราช มาขุดคลองในกำแพงและนอกกำแพงพระนครจนแล้ว ครั้นถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก็โปรดฯ ให้จ้างจีนขุดคลองลัดหลังเมืองนครเขื่อนขันธ์ตำบล ๑ ครั้นถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จ้างจีนขุดคลองทุ่งแสนแสบ ตลอดถึงบางขนากออกแม่น้ำเมืองฉะเชิงเทราตำบล ๑ ขุดที่บางจะเกรงลัดออกแม่น้ำเหนือเมืองนครเขื่อนขันธ์ใต้ปากคลองสำโรงตำบล ๑ พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าแผ่นดินทั้ง ๓ พระองค์ ก็ได้ทรงขุดคลองให้ราษฎรได้ไปมาโดยสะดวกใจ ทุกวันนี้บ้านเมืองเจริญขึ้น ผู้คนก็มากกว่าเมื่อแรกสร้างกรุงหลายเท่า ควรที่จะขยายพระนครออกไปให้ใหญ่กว้างอีกชั้นหนึ่ง จึงโปรดฯ ให้พณฯ หัวเจ้าท่าน ท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ซึ่งว่าที่สมุหพระกลาโหมเป็นแม่กอง เจ้าหมื่นไวยวรนารถเป็นกงษี จ้างจีนขุดคลองคูพระนครออกไปอีกชั้นหนึ่ง ปากคลองข้างทิศใต้ออกไปริมวัดแก้วฟ้า ปากคลองข้างทิศเหนือออกไปริมวัดเทวราชกุญชร ได้ลงมือขุดเมื่อณวันเดือน ๑๒ ขึ้น ๑ ค่ำปีกุน ตรีศก[๑] คลองนั้นกว้าง ๑๐ วา ลึก ๖ ศอก ยาว ๑๓๗ เส้น ๑๐ วา ราคาเส้นละ ๒ ชั่ง ๑๐ ตำลึง[๑] เสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ