๑๕๓. เรื่องค่านาคู่โค

ฝ่ายกรุงเทพฯนั้น ทรงพระราชดำริว่า นาคู่โคแต่ก่อนเงินค่านาได้ทำก็ต้องเสีย มิได้ทำก็ต้องเสีย คงเรียกเอาตามหน้าโฉนดไร่ละสลึงเฟื้อง เหมือนนาสวนปักดำ นาปักดำทำได้เท่าไร ก็เรียกเท่านั้น ราคาเข้าก็แพงกว่านาคู่โค เห็นว่าไม่เป็นยุตติธรรม ด้วยนาคู่โคเสียเปรียบอยู่ ไม่ได้ทำก็ต้องเสีย ราคาเข้าก็ถูกกว่านาสวน จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนาคู่โคเสีย ๑ เฟื้อง ตั้งแต่ณวันจันทร์ เดือน ๒ ขึ้น ๑ ค่ำ[๑]ไป คงเรียกแต่ไร่ละสลึง ให้น้อยกว่านาปักดำ[๑] พุธที่ ๒๘ ธันวาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ