๑๖๘. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ถวายเทศนามหาชาติ

ครั้นณเดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ[๑] สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ได้ถวายเทศนามหาชาติกัณฑ์สักรบรรพ ในพระที่นั่งทรงธรรมข้างใน เหมือนเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวชสามเณร ได้ถวายเทศนากัณฑ์สักรบรรพอย่างนี้ครั้ง ๑ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาสเป็นเจ้าของกัณฑ์ ผูกรูปสำเภาแทนกระจาดขึ้นที่หน้าพระที่นั่งสุทไธศวรรย์ลำ ๑ ปากกว้าง ๕ วา ยาว ๑ เส้น มีของไทยทานต่างๆ นั่งร้านขายของทำเหมือนสำเภา ที่ลูกค้านั่งร้านขายของกันอย่างไรก็ทำอย่างนั้น สิ่งของไทยทานวางร้านเป็นสินค้าเหลือที่จะพรรณนา ที่พื้นแผ่นดินก็ทำเป็นลูกคลื่น ประดับด้วยเนื้อและปลาและของกินต่างๆ เป็นรูปเต่าปลามัจฉาชาติที่มีอยู่ในทะเลทุกสิ่ง ของที่ลงทุนไปนั้น เจ้าภาษีอากรช่วยคิดทั้งสำเภาด้วย เป็นเงินประมาณ ๓๐๐ ชั่ง ก็สั่งให้พระราชทานเงินหลวงตอบแทน ก็เป็นการเอิกเกริก ผู้คนมาดูเบียดเสียดเยียดยัดกันทั้งกลางวันกลางคืนจนเลิก[๑] อังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ