๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๔๘๑

พระยาอนุมานราชธน

สมุดเรื่อง กำเนิดคน ซึ่งท่านมีเมตตาให้ไปได้อ่านจบแล้ว สนุกดี แต่ไม่มีความเห็นอย่างไรจะให้ท่าน ด้วยเปนเรื่องไม่เคยคิด และโดยมากไม่เคยรู้

ในเรื่องนั้นทั้งเรื่อง มีคำจับใจอยู่คำหนึ่ง ซึ่งใช้เรียกว่า มนุษย์วานร จับใจไปทางลัด ที่ฉันเคยเห็นคนจำพวกหนึ่ง ซึ่งฉันอยากจะเรียกว่าอะไรอย่างหนึ่งแต่นึกไม่ออก ครั้นมาได้เห็นคำ มนุษยวานร (คนลิง) นี้เข้าเห็นเหมาะที่สุดที่จะใช้คำนั้นเรียก ขออนุญาตที่จะใช้คำนั้น

มีคำที่จะชวนให้ท่านคิดอยู่คำหนึ่ง เดี๋ยวนี้ใช้คำว่า ดู เปน มอง กันโดยมาก ฉันสงสัยว่าผิด มอง จะต้องเปนตูลอดช่องอะไรไป เช่น ถ้ำมอง หรือช่องหน้าต่าง อย่างว่า เมียงมองตามช่องบัญชรชัย หากว่ายืนอยู่ในกลางทุ่ง แลดูทุ่งนาไปรอบตัว จะใช้คำว่ามองทุ่ง เห็นจะไม่ควรกระมัง

ช่วยถามมหาฉ่ำหรือมหาเยาว์ด้วยที ว่าประทัดจีนที่จุดไฟดังปึงปังนั้นเขมรเรียกว่าอะไร ขอตัวหนังสือขอมเขียนไปให้ด้วย

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ