๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๘๑

พระยาอนุมานราชธน

ฉันได้รับลายพระหัตถ์สมเด็จกรมพระยาดำรง มีข้อตรัสอ้างถึงร่างจารึกเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อรัชกาลที่ ๓ ว่าหอพระสมุดได้พิมพ์แล้ว ขอยืมหนังสือนั้นให้ฉันอ่านสักทีเถิด จะขอบใจท่านเปนอย่างยิ่ง

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ