๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑ น (๒)

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๘๑

พระยาอนุมานราชธน

หนังสือของท่าน ลงวันที่ ๑๓ บอกรายงานการช่วยค้นและสืบสวนศัพท์ อาทมาฏ ให้นั้นได้รับแล้ว ขอบใจท่านที่ได้พยายามช่วย เพื่อให้สำเร็จประสงค์ของฉันนั้นเป็นอันมาก คลำหาไปในทางภาษามอญ ได้ผลสู้ลากเอาเข้าทางภาษามคธสํสกฤต เปน อาตมาฏ เห็นจะไม่ได้

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ