๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๘๑

พระยาอนุมานราชธน

ท่านจะบอกได้หรือไม่ ว่า เขี้ยวกาง หรือ เซี่ยวกาง นั้นเปนอะไรมาแต่ไหน แม้แต่ชื่อก็ไม่รู้ว่าอย่างไรแน่เสียแล้ว เครื่องแต่งตัว จะว่าไม่ใช่ไทยก็ไม่ได้ แต่รูปภาพไทยก็ไม่มีอะไรแต่งเช่นนั้นเลย รูปร่างหน้าตาก็แปลกประหลาด มีหนวดเครารุ่มร่าม มักจะทำอยู่กับสิงห์โต ยืนบนหลังสิงห์โต ทีกระเดียดไปทางจีนอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ดี หมายเปนทวารปาละนั้นเปนแน่ เปนของมีมาเก่าแก่นมนานทีเดียว แม้ท่านสามารถบอกอะไรให้ได้บ้าง ก็จะขอบใจท่านเปนอย่างยิ่ง

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ