๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๘๑

พระยาอนุมานราชธน

ฉันตั้งใจจะเขียนมาถามท่านในท้ายหนังสือเมื่อวานนี้ก็ลืมไปเสีย พระแสงอัษฎาวุธของเรามีปืนอยู่ในนั้น ฉันเห็นว่าปืนเปนของใหม่ เกรงจะไม่ถูก นึกว่าตำราทางอินเดียคงจะมี จึงตามค้นหาเพื่อจะเอามาสอบ แต่หาพบไม่เลย ท่านได้พบทางอินเดียเขากล่าวถึงอัษฎาวุธบ้างหรือเปล่า ถ้าพบแล้วบอกให้ฉันทราบด้วย จะขอบใจเปนอันมาก

อนึ่ง เมืองที่ชื่อซ้ำกัน นึกขึ้นได้อีกชื่อหนึ่งคือเมือง กลัง ในสละงอ เมือง กรัง (ตรัง) ในปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันตก กับเมืองแกลง ในฝั่งทะเลทางตะวันออก

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ