๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๔๘๑

พระยาอนุมานราชธน

เพิ่งนึกขึ้นมาได้

จรีกาห่มหอกเสื้อง แทงเขน
สองประยุทธยืนยัน ย่องย้อง

โคลงนี้เข้าใจว่าพูดถึงแทงวิไส จรีกาง น่าจะได้แก่ เขี้ยวกาง หรือ เซี่ยวกาง เพราะคู่รำนั้นแต่งตัวดุจเซี่ยวกาง

เขน น่าจะได้แก่ ปิไส รูปกลมเหมือนกัน

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ