๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙ น (๓)

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๗๙

พระยาอนุมานราชธน

บันทึก แก้กฎมนเทียรบาลพะม่า ซึ่งฉันได้ส่งมาให้ท่านเมื่อวันที่ ๘ มีแห่งหนึ่งซึ่งแก้เปน ในภูมิมหาปราสาท Mye-nan ด้วยอาศัยคำ Mye ซึ่งพะม่าแปลว่าพื้นดิน ให้มานึกวิตกถอยหลังไปว่า ถ้าเข้าใจผิดก็จะเปนผิดสองหน เห็นว่าใช้ชื่อของเขาไปตรง ๆ จะดีกว่า เพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนคำตรงนั้น (สำหรับหน้า ๔) เปน ในเมย-นัน Mye-nan มหาปราสาท

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ