๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ น (๒)

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๘๐

พระยาอนุมานราชธน

หนังสือของท่าน ลงวันที่ ๑๔ เดือนนี้ คัดสำเนา ตำรานุ่งผ้าขี่ช้างส่งไปให้ใหม่ ได้รับแล้ว ขอบใจท่านเปนอันมาก ฉันได้ร่างหนังสือถึงท่านขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ทันได้ดีดพิมพ์ จะขอให้ท่านช่วยตรวจดูฉะบับอื่น ด้วยอ่านสำเนาฉะบับของหม่อมเจ้าปิยภักดีนารถ เห็นเปนของปลอม แต่พอดีไม่ทันดีดพิมพ์ส่งมา ท่านก็ส่งฉะบับใหม่ไปให้เสียแล้ว ท่านจะจำได้หรือไม่ ฉันได้เตือนท่านเมื่อเห็นท่านรื่นรมว่าซื้อหนังสือเก่ามาจากหม่อมเจ้าปิยภักดีนารถได้มาก จึงได้เตือนท่านว่าอย่าไว้ใจในหนังสือเหล่านั้นมากนัก คำเตือนนั้นเตือนโดยได้เคยเห็นหนังสือซึ่งหม่อมเจ้าปิยภักดีนารถเก็บไว้ มีหนังสือซึ่งแต่งปลอมเปนหนังสือเก่าอยู่บ้าง ซึ่งเจ้าตัวไม่รู้สึก

ฉะบับที่ท่านคัดส่งไปให้ใหม่ เห็นคำพูดในนั้น ตั้งใจจะบอกให้เข้าใจจริง ๆ จะพิจารณาดูก่อน

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ