๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๘๐

พระยาอนุมานราชธน

ช่วยตรวจ ตำราแห่เพชรพวง ครั้งแผ่นดินพระนารายณ์ ที่ในหอสมุดดูด้วยที ในกระบวนช้าง มีช้างผูกสัปคับพระคชาธารปักฉัตรอยู่ในนั้นหรือไม่ ฉันสงสัยว่าสัปคับพระคชาธารปักฉัตรจะคิดจัดทำกันขึ้นในกรุงเทพฯ นี้เอง

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ