๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ น (๒)

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๗๙

พระยาอนุมานราชธน

เรื่องเขียนพระนามพระองค์เจ้าอรพินทุ์เพญภาคนั้น ยังไม่สิ้นสงสัย ตามหนังสือของท่าน รับรองว่าจะเขียนอรพินทุ์เพญภาค แต่ท่านได้สังเกตหรือไม่ในคำท้ายเขียน ภาค กันก็มี เขียน ภาคย์ ก็มี พระองค์ท่านทรงเซน ภาคย์ ฉันชวนท่านเขียน ภาคย์ ตามที่ทรงเซน ท่านรับรองเปน ภาค ความจริงไม่ผิดทั้งสองอย่าง แต่จะเอาอย่างไรแน่ จะได้เขียนไปให้เหมือนกัน ตามที่ถามจู้จี้มาอีกทีหนึ่ง เพราะเกรงว่าท่านจะไม่สังเกตเห็น

อันการเขียนชื่อนั้นยากนักที่จะให้ถูก เช่น สรรพานิช เขาเขียนไว้แล้วโดยตั้งใจให้เปนนายสรรพ่อค้า ยังมีคนเห็นว่าผิด คิดแก้เปน สรรพพานิช พ่อค้าทุกสิ่ง ไปได้ ถ้าได้แต่เสียงมาแล้ว ก็สุดที่จะเขียนเปนอักขระให้ถูกได้

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ