๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๙

พระยาอนุมานราชธน

ฉันไปถามหาผ้า ยั่นตานี กุศราต สุหรัด ที่พระคลังในได้แต่ผ้ากุศราตมาอย่างเดียว ๓ ผืน เปนผ้าห่มผืน ๑ ผ้านุ่งอย่างดีมีเชิงมีชายผืน ๑ ผ้านุ่งอย่างเลวไม่มีเชิงไม่มีชายผืน ๑ ซึ่งฉันได้ส่งมาให้ท่านคูนี้แล้ว ฉันก็เพ็งเคยเห็น เปนลายแขกแท้ ๆ สีดีไม่มีตกเลย แต่เนื้อหยาบเต็มที เพราะเช่นนั้นเองจึ่งเลิกใช้ ด้วยมีผ้าเนื้อดีเข้ามาแทนเสียใหม่แล้ว ท่านดูพอใจแล้วโปรดส่งคืนกลับไป ฉันจะได้ส่งคืนตำแหน่งที่ยืมเขามาดู

ผ้ายั่นตานี ให้สงสัยไปว่าจะเปนผ้าเมืองตานีเรานี่เอง หากว่าเปนเช่นนั้น ก็น่าจะเปนผ้าตา อย่างเดียวกับที่เราเรียกกันทุกวันนี้ว่า ผ้ากะลันตันยั่น จะแปลว่าอะไร ถ้าท่านลองค้นปทานุกรมภาษามลายูดู ลางทีก็จะจับเอาความได้

คำ อภิธาน ปทานุกรม ตรงกับคำฝรั่งว่า ดิกชันรี หรือต่างกัน ถ้าไม่ตรงกัน อภิธาน หมายถึงอะไร ปทานุกรม หมายถึงอะไร ยังมีคำ สรรพพจน และอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่าง จะให้เข้าใจว่า ดิกชันรี นั้นอะไร

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ