๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๙

พระยาอนุมานราชธน

กฎมนเทียรบาลพม่านั้น มีชื่ออะไรหลายชื่อ ที่มีแต่หนังสือฝรั่ง ไม่มีหนังสือไทย ถ้าคนที่อ่านหนังสือฝรั่งไม่ออก จะเดือดร้อนไม่น้อย แต่ก็เปนการยากไม่น้อยเหมือนกันที่จะอ่านถอดหนังสือฝรั่งออกเปนหนังสือไทย ขอท่านช่วยพิเคราะห์ดูด้วย ถ้าหากท่านจะช่วยถอดเปนหนังสือไทยแซกเข้าด้วยได้ ก็จะดีขึ้นอีกเปนอันมาก

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ