๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๙

พระยาอนุมานราชธน

หนังสือของฉันซึ่งส่งมาให้เมื่อวานนี้ ข้ออธิบายถึงผ้าเกี้ยวลาย ยังขาดความไปหน่อย คือคนชั้นหลังเข้าใจผิดกันเสียมาก สำคัญว่าเกี้ยวลายเปนผ้านุ่ง จึงมักเรียกผ้านุ่งลายว่าผ้าเกี้ยว หรือผ้าเกี้ยวลาย ขอให้ท่านเข้าใจว่านั่นเปนเรียกผิด

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ