๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ น

Preseban

Nijland weg 130

Bandoeng Java

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๘๐

พระยาอนุมานราชธน

ได้คำมาบอกอีก ๒ คำ

๑. หาบขนมที่คนหาบมาเร่ขาย เขาเรียกว่า ปิกกุล เข้าใจว่าคำนี้เองฝรั่งเก็บเอามาเรียกหาบมาตราชั่งในเมืองเรา ฯ ไม้คานเรียก ปิกกุลัน ทบทับอยู่ในคำหาบนั้นเอง ฯ

๒. คนหาบเครื่องมือมาเที่ยวเร่รับจ้างเชื่อมโลหะด้วยตะกั่วร้อน เขาเรียกการเชื่อมนั้นว่า บัดตรี มาตรงกับคำที่เราใช้เข้าถนัดทีเดียว แขกจะจำคำของเราไปใช้ หรือว่าเราจำเอาคำแขกมาใช้ อย่างไรไม่ทราบ

อนึ่ง ฉันได้เคยบอกแก่ท่านถึงเสื้อเกราะของเรา ว่าทำด้วยหนังหุ้มผ้า ภายหลังมาคิดว่าบอกเท่านั้นท่านจะไม่เข้าใจกระจ่างพอ ตั้งใจจะบอกไขให้กระจ่างแต่ลืมเสีย เพิ่งนึกขึ้นได้ เพื่อจะไม่ให้ลืมอีกจึงเขียนบอกแถมมาเสียด้วย ท่านคงจะได้พบสักวันหนึ่ง หรือได้พบแล้ว ในคำว่า ฉลองพระองค์เกราะนวม นั้นแล้วคือเสื้อเกราะ ที่เรียกว่า เกราะนวม ก็เพราะเขาตรีงผ้าที่หุ้มให้ติดกับหนัง ยัดสำลีนิดหน่อย เพื่อไม่ให้กระด้างรู้สึกเจ็บพระองค์ฯ

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ