๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๘๒

พระยาอนุมานราชธน

ขอลุแก่โทษว่า ที่บอกมาถึงชั้นเบญจาซึ่งรองบุษบกพระแก้วเมื่อคราวก่อนนั้นผิด ผิดที่ชั้นสาม ว่าย่อกระเปาะกลางอย่างแขระๆ นั้น ที่จริงชั้นสามไม่ได้ย่อกระเปาะเลย เข้าไปบูชาพระโดยใกล้ชิดเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม จึ่งแลเห็น เขาตั้งพระยืนองค์เล็ก ๆ ไว้ที่กระเปาะชั้นสอง ๔ องค์ จำเพาะตรงที่ควรจะย่อกระเปาะด้วย จึ่งเข้าใจว่าชั้นสามย่อกระเปาะอย่างแขระ แต่ที่จริงเปนด้วยตาไม่เห็น สำคัญผิดไปเท่านั้นเอง

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ