๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ยส

กรมศิลปากร

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๒

ขอประทานกราบทูล ทรงทราบใต้ฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานถวายลายเส้นชาด และลายครั่งดวงตราต่างๆ ชุดหนึ่งมากับหนังสือฉะบับนี้ ตราเหล่านี้ กรมศิลปากรได้รับมาจากกองอาลักษณ์ มาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถาน กองถอดลายดวงตราลงบนแผ่นกระดาษ จึงทได้เรียบร้อย ผิดกับลายพระตราชุดก่อน ซึ่งได้ถวายมาทอดพระเนตร เพราะไม่มีโอกาสจะถอดลายได้เรียบร้อย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาอนุมานราชธน

ขอประทานกราบทูล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์

----------------------------

พระราชลัญจกร

๑. พระเกี้ยวองค์ใหญ่ ด้ามโมรา ๑ องค์
๒. พระเกี้ยวองค์เล็ก ด้ามโมรา ๑ องค์
๓. พระเกี้ยวประจำครั่ง ด้ามโมรา ๑ องค์
๔. พระเกี้ยว งา ๑ องค์
๕. อาร์มประจำครั่ง หินสีดอกตะแบก ด้ามทองประดับเพ็ชร์ ทับทิม มรกฎ ไข่มุกต์ (เพ็ชร์ที่ตาช้างเม็ดเล็กหลุด ๑ เม็ด) ๑ องค์
๖. วชิรองค์ใหญ่ งา ยอดหุ้มทองคำมี ว.ป.ร. ลงยา ๑ องค์
๗. วชิรองค์น้อย ทองคำทั้งองค์ ๑ องค์
๗. วชิราวุธประจำครั่ง ๑ องค์
๘. วชิรองค์น้อย งา ๑ องค์
๘./ก วชิราวุธประจำครั่ง ๑ องค์
๙. วชิรประจำครั่ง ทองคำลงยา ๑ องค์
๑๐. วชิรประจำครั่งโมรา ด้ามทองคำ (อย่าง ๑๘ กาหรัด) ๓ องค์
๑๑. วชิรประจำครั่งทองคำ ด้ามงา ๒ องค์
๑๑.ก วชิราวุธประจำครั่ง  
๑๔. พระครุฑพ่าห์ประจำรัชชกาลที่ ๖ งา ๑ องค์
๒๙. พระพรหมนั่งแท่น งา ๑ ดวง
๓๐. นารายน์มัศยาวตาล งา ๑ ดวง
๓๑. นารายน์ทรงราหู งา ๑ ดวง
๓๒. นารายน์ทรงระมาด งา ๑ ดวง
๓๓. นารายน์ทรงสุบรรณ งา ๑ ดวง
๓๔. นารายน์ทรงนาค งา ๑ ดวง
๓๕. นารายน์ทรงปืน งา ๑ ดวง
๓๖. นารายน์ยืนแท่น ดวงเก่า งา ๑ ดวง
๓๗. นารายน์ยืนแท่น ดวงใหม่ งา ๑ ดวง
๓๘. บุษบกตามประทีป งา ๑ ดวง
๓๙. เสมาธรรมจักรน้อย งา ๑ ดวง
๔๐. พระยมทรงสิงห์ งา ๑ ดวง
๔๑. สิงห์น้อย งา ๑ ดวง
๔๒. พระมหาเทพทรงนนทิการ งา ๑ ดวง
๔๓. พระนนทิการยืนแท่น งา ๑ ดวง
๔๔. พระจันทร์ดั้นเมฆ งา ๑ ดวง
๔๕. เทพดานั่งแท่น งา ๑ ดวง
๔๖. เวศสุวรรณยืนแท่น งา ๑ ดวง
๔๗. ราชสีห์เผ่นดวงใหญ่ งา ๑ ดวง
๔๘. ราชสีห์เผ่นดวงเล็ก งา ๑ ดวง
๔๙. ราชรถ งา ๑ ดวง
๕๐. อักษรจีนสี่เหลี่ยมรี งา ๑ ดวง
๕๑. มหาสารทูลธวัช งา ๑ ดวง
๕๒. ผู้บัญชาการกองเสนาหลวงรักษาพระองค์ งา ๑ ดวง
๕๓. กองเสนาหลวงรักษาพระองค์ งา (เสือยืน) ๑ ดวง
๕๔. กองเสนาหลวงรักษาพระองค์ งา (หน้าเสือ) ๒ ดวง
๕๕. กองเสนาหรดี งา ๑ ดวง
๕๖. กองเสนาตะวันตก งา ๑ ดวง
๕๗. กองเสนาตะวันออก งา ๑ ดวง
๕๘. กองเสนาอิสาน งา ๑ ดวง
๕๙. กองเสนาอาคะเณย์ ๑ ดวง
๖๐. กองเสนาเหนือ งา ๑ ดวง
๖๑. กองเสนาบน งา ๑ ดวง
๖๒. กองเสนากลาง งา ๑ ดวง
๖๓. กองเสนาพยัพ งา ๑ ดวง
๖๔. กองเสนาปักษ์ใต้ งา ๑ ดวง
๖๕. ปลัดเสือป่า งา ๑ ดวง
๑๒๘. ตราไปรเวทสเกตตารี งา ๑ ดวง
๑๒๙. ตราญวน แกะด้วยไม้ ๑ ดวง
๑๓๐. ตราคชสีห์ใหญ่ ๑ เล็ก๑ ๒ ดวง
๑๓๑. ตราข้าหลวงต่างพระองค์ มณฑลฝ่ายเหนือ ๑ ดวง
๑๓๒. ตราตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษา มณฑลอิสาน ๑ ดวง
๑๓๓. ตราตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษา มณฑลบูรพา ๑ ดวง
๑๓๔. ตราตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษา มณฑลลาวกาว ๑ ดวง
๑๓๕. ตราหงษ์คาบรวงข้าว ปลัดทูลฉลองกรมนา ใหญ่ ๑ เล็ก ๑ ๒ ดวง
๑๓๖. ตราพระยาอิศรานุภาพ ๒ ดวง

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ