๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๘๒

พระยาอนุมานราชธน

หนังสือซึ่งเขียนมาให้เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ในข้อ พลี บอกมาบกพร่องอยู่ จึงจะบอกขยายความต่อไป เพื่อให้ได้ทราบรายละเอียดขึ้น

อัน การพลี นั้น มีคนปฏิบัติอยู่เปนสองจำพวก พวกหนึ่งถี่ถ้วนตั้งใจปฏิบัติช่วยผีเพื่อให้ได้ความสดวก เช่น มะพร้าวอ่อนก็เฉาะเปิดปาก กล้วยก็ปอกหรือทั้งบิเปนคำด้วย เนื้อสัตว์ก็เอามีดกรีดหรือตัดให้เปนคำ น้ำชาหรือสุราแม้ใส่อยู่ในกาก็ริน บุหรี่ก็จุดตัวหนึ่ง ด้วยนึกให้บริโภคได้ง่าย แต่อีกพวกหนึ่งไม่ทำ เห็นว่าเกินไป จัดตั้งพลีด้วยใจเคารพเท่านั้นพอแล้ว หลักที่ทำถี่ถ้วนบ้างไม่ถี่ถ้วนบ้างนั้น ก็เปนด้วยเห็นผู้ใหญ่ในสกูลแห่งตนเคยทำมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นตามไป จึ่งไม่เหมือนกัน

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ