๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๔๘๒

พระยาอนุมานราชธน

ตามที่ฉันขอชื่อและขอรูปปราสาทที่วังเพชรบุรีมานั้น เพื่อจะถ่ายเอาทำพัดรองถวายพระ สำหรับงานพระเมรุพระศพ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรี ตามรับสั่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า แต่ทีหลังมาคิดเห็นว่า ปราสาทองค์นั้นลี้ลับหนัก แม้ทำไปเกรงจะไม่มีใครรู้จักว่าเปนของในเมืองเพชรบุรี จึงเปลี่ยนความคิด จะยักไปทำพระเจดีย์ที่ยอดกลางแห่งเขาวัง ด้วยมีคนเห็นกันอยู่มากบ่อย ๆ พระเจดีย์องค์นั้นฉันก็จำได้ไม่สู้แม่นนัก ถ้ารูปฉายที่หอสมุดมีอยู่ ขอท่านช่วยจัดส่งไปให้ดูแทนรูปปราสาท จะขอบใจท่านเปนอันมาก

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ