๙. พระราชทานคืนพระบาง และให้เจ้านันทเสนไปครองเมืองล้านช้าง

ฝ่ายข้างมลาวประเทศนั้น เจ้าบุญสาร พระเจ้าล้านช้างเก่า กลับแต่เมืองคำเกิด มา ณ เมืองล้านช้าง จับพระยาสุโภซึ่งอยู่รั้งเมืองนั้นฆ่าเสีย แล้วเข้าตั้งอยู่ในเมือง และท้าวเพี้ยขุนนางซึ่งไม่ยอมเข้าด้วยนั้น ก็หนีลงมา ณ กรุงเทพมหานคร กราบทูลพระกรุณาให้ทราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำรัส โปรดให้เจ้านันทเสนราชบุตรกลับคืนไปครองเมืองล้านช้างสืบไป แล้วเจ้านันทเสนกราบทูลขอพระบางกลับคืนไปด้วย ครั้นขึ้นไปถึงเมืองมิได้ช้าเจ้าบุญสารผู้บิดาก็ถึงแก่พิราลัย แล้วพระเจ้าล้านช้างใหม่กระทำฌาปนกิจเสร็จแล้ว ก็บอกส่งเจ้าอินทร์ เจ้าพรหม และเจ้าน้องทั้งปวงลงมาถวาย ทรงพระกรุณาให้เลี้ยงไว้ทำราชการที่กรุง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ