๙๐. เพลิงไหม้สำเพ็ง

ในปีวอก โทศก จุลศักราช ๑๑๖๒[๗๗] ณ วันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๘ คํ่า เวลา ๕โมงเศษ เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่วัดสามปลื้ม ไหม้ตลอดลงไปถึงตลาดน้อยวัดสำเพ็ง[๗๗] พ.ศ. ๒๓๔๓.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ