๑๐๓. ราชทูตไปเมืองญวน

ครั้นมาถึง ณ วันอังคาร เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๐ ค่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระเพ็ชรปาณีศรีสุนทร เป็นราชทูต หลวงราชนาคานราราชมนตรีเป็นอุปทูต นายเสน่ห์มหาดเล็กเป็นตรีทูต ขุนศรีเสนาประชาบาลท่องสื่อ เชิญพระราชสาสน์คุมสิ่งของเครื่องสำหรับกษัตริย์ออกไปพระราชทานพระเจ้าเวียตนาม พระมาลาเบี่ยงองค์ ๑ พระภูษาเข้มขาบคลุมประทมปักมีกรวยเชิง ๑ พระภูษาเข้มขาบคลุมประทมปักมีสังเวียน ๑ พระภูษาคลุมประทมปักหน้าดอกไม้ ๑ รวม ๓ ผืน เข้มขาบทำเสื้อริ้วแย่งพับ ๑ เกล็ดพิมเสนพับ ๑ ริ้วมะลิเลื้อยพับ ๑ คดกฤชพับ ๑ รวม ๔ พับ ตาดทองทำ เสื้อริ้วปัดตร่าม้วน ๑ ตาตั๊กแตนม้วน ๑ สุจหนี่พื้นทองปักไหมผืน ๑ ส่านหน้าดอกไม้สีแดงผืน ๑ สีแสดผืน ๑ แพรมังกรลายทอง ๔ ม้วน พระยานุมาศ ๑ พระกรดคัน ๑ เครื่องสูง ๑๐ บังสูรย์คัน ๑ บังแทรก ๖ แล้วพระเจ้าเวียตนามมีพระราชสาส์นตอบขอบพระเดชพระคุณให้พระเพ็ชรปาณีศรีสุนทรราชทูตเข้ามาว่า พระมาลานั้นเป็นของสูงไม่เคยสวมขอถวายคืน ของทั้งปวงนั้นได้รับไว้แล้ว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ