๗๘. กรมพระราชวังบวรฯ ทรงผนวช

ในปีเถาะ สัปตศก จุลศักราช ๑๑๕๗[๖๙] นั้น เมื่อ ณ เดือน ๘ ขึ้น ๑๔ ค่ำ สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เสด็จลงมาเฝ้ากราบถวายบังคมลาทรงผนวช และขอรับพระราชทานโทษ เจ้านันทเสนเจ้านครลานช้างที่ต้องโทษ กับสมัครพรรคพวกเจ้านันทเสน และบรรดานักโทษที่ต้องพันธนาการ อยู่ในเรือนจำให้พ้นโทษด้วย จึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานโทษนักโทษออกจากเวรจำ ตามที่สมเด็จพระอนุชาธิราชกราบทูลขอเว้นแต่เจ้านันทเสนและพรรคพวกซึ่งเป็นกบฏ และพวกพม่ารามัญข้าศึกและพวกโจรสลัดนั้น หาโปรดพระราชทานโทษไม่ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงพระราชศรัทธาบวชนักโทษที่พ้นโทษในครั้งนั้น ๓๒ คน

ครั้น ณ วันพุธ เดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เสด็จทรงบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัชฌาย์ พระญาณสังวรวัดพลับเป็นพระกรรมวาจา พระธรรมกิติเป็นอนุสาวะนะ พระสงฆ์คณะหัตถบาส ๔๑ รวมเป็น ๔๔ รูป เสร็จทรงบรรพชาอุปสมบทเวลาบ่าย ๕ โมง ๗ บาท

ครั้น ณ เดือน ๘ แรม ๑ ค่ำ ทรงขึ้นเพลาพระปริยายบำเพ็ญพระธรรมภาวนา ครั้นแรม ๔ คํ่า เวลาบ่าย ๓ โมง พระสงฆ์ ๕๐๐ รูปเจริญพระปริตร ณ พระระเบียงพระอุโบสถวิหารวัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ รุ่งขึ้นฉันเช้าเป็นการฉลอง

ครั้นถึงแรม ๗ ค่ำ เวลาเช้า ๔ โมง ๖ บาท กรมพระราชวังบวรฯ ลาผนวช รวมเวลาที่ทรงผนวชอยู่ ๗ ราตรื[๖๙] พ.ศ. ๒๓๓๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ