๗๙. สมเด็จพระนารายณ์รามารับอากับครอบครัวไปเมืองเขมร

ในปีเถาะ สัปตศก นั้น สมเด็จพระนารายณ์รามาเจ้ากรุงกัมพูชา ให้พระยาวังสอด พระยาพิบูลย์เอก เข้ามากราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอสมเด็จพระท้าวเอกกษัตรีและสมเด็จพระท้าวมหากษัตรี ซึ่งเป็นอาทั้ง ๒ กับครอบครัวที่ตกค้างอยู่ออกไป ก็โปรดพระราชทานให้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ