๖๕. ทัพพระยายมราชยกไปเมืองทวาย

ฝ่ายพระยายมราชออกไปถึงเมืองทวาย ก็ให้ตั้งค่ายอยู่นอกเมือง พระยาทวายก็ให้ขุนนางกรมการนำเอาเสบียงอาหารออกมาต้อนรับกองทัพ แต่ตัวนั้นยังหาออกมาไม่ พระยายมราชจึงให้ขุนนางไทยเข้าไปในเมืองกับกรมการเมืองทวาย ให้พระยาทวายออกมาคำนับท่านแม่ทัพ ณ ค่าย พระยาทวายก็ออกมาต้อนรับนับถือยำเกรงเรียบร้อย พระยายมราชจึงให้พระรองเมืองคุมคนเข้าไปตั้งรักษาเมืองทวายอยู่ในกำแพงแล้ว พระยายมราชจึงบอกกำหนดจะส่งพระองค์เจ้าชีลงมาให้ถึงแม่น้ำน้อย ขอเรือขึ้นไปรับ ได้ทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วโปรดให้จัดเรือศรีประกอบหลังคาสีม่านทองลำ ๑ สำหรับจะได้รับพระองค์เจ้าชี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ