๖๙. เจ้าอนัมก๊กขอตราให้หัวเมืองช่วยการทัพ และถวายต้นไม้ทองเงินครั้งที่ ๓

เมื่อ ณ เดือน ๖ แรม ๑๒ ค่ำ ปีฉลู เบญจศกนั้น เจ้าอนัมก๊กมีหนังสือให้องเบ็ดเลืองถือเข้ามาความว่า เจ้าอนัมก๊กจะยกกองทัพไปตีเมืองกุยเยิน ขอตราสำหรับทัพออกไปเมืองลาว ขัดสนเสบียงอาหารลงจะได้ไปจัดการซื้อโดยสะดวกกับจะให้ญวน ๗ คนไปทางเมืองลาว ให้ลาวจัดเสบียงอาหารส่งขึ้นไปเมืองตังเกี๋ย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็โปรดพระราชทานตรารูปพระอาทิตย์ทรงราชรถดวง ๑ ตราประจำผนึกดวง ๑ ตราพระราชสีห์สำหรับเดินทางไปเมืองลาวฉบับ ๑ มอบให้องเบ็ดเลืองคุมออกไปพระราชทานเจ้าอนัมก๊ก ครั้นถึง ณ เดือนอ้าย ขึ้น ๓ ค่ำ เจ้าอนัมก๊กได้จัดต้นไม้ทองเงิน กับเรือพระที่นั่งรูปมังกรลำ ๑ กะลำพัก หนัก ๑๐ ตำลึงจีน ขี้ผึ้งหนัก ๕ หาบ น้ำตาลทรายหนัก ๕ หาบ ให้องเบ็ดตรึง องเบ็ดจัด คุมเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ