๑๑๕. กรมหลวงเทพหริรักษ์สิ้นพระชนม์

ครั้นถึง ณ เดือน ๔ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ประชวรสิ้นพระชนม์ เมื่อ ณ วันจันทร์ขึ้น ๑๔ ค่ำ ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดเลียบภายหลังพระราชทานนามว่าวัดราชบูรณะ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ