๙๘. นักองจันท์ นักองสงวน เข้ามาเฝ้า

ครั้นมาถึง ณ เดือน ๓ สมเด็จฟ้าทะละหะ พานักองจันท์นักองสงวนเข้ามากรุงเทพฯ เข้ามาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว กราบบังคมทูลพระกรุณาว่า นักองพิมถึงแก่พิราลัยแต่เมื่อปีมะแม เอกศก แล้ว พระยากลาโหม (พรหม) ซึ่งกลับแต่ทัพ มีความผิดก็จับจำเข้ามาด้วย โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระยากลาโหม (พรหม) ไว้ในทิมตำรวจ ให้ตั้งหลวงเพ็ชรดาพิจิตร (เมือง) ขึ้นเป็นพระยากลาโหม ครั้น ณ เดือน ๔ ข้างแรม สมเด็จฟ้าทะละหะ นักองจันท์ นักองสงวนก็กราบถวายบังคมลากลับไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ