๑๓๒. เจ้าฟ้ากรมขุนศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนม์

ครั้นมาถึง ณ เดือน ๙ เจ้าฟ้ากรมขุนศรีสุนทรเทพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฝ่ายในประชวร ถึง ณ วันอาทิตย์ เดือน ๙ แรมค่ำ ๑ เวลาเช้า ๕ บาทก็สิ้นพระชนม์

ครั้นมาถึง ณ เดือนยี่ การพระเมรุ เจ้าฟ้ากรมขุนศรีสุนทรเทพ เสร็จแล้ว ณ วันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๕ ค่ำ เชิญพระศพแห่ไปสู่พระเมรุ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเสร็จแล้ว ณ วันจันทร์ เดือน ๓ ขึ้น ๗ ค่ำ พระราชทานเพลิง ในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนศรีสุนทรเทพครั้งนั้นทรงพระภูษาลายพื้นขาวทุกวัน ดำรัสว่าลูกคนนี้รักมากต้องนุ่งขาวให้ ครั้นเสร็จการพระศพแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระอัฐิขึ้น เป็นกรมหลวงศรีสุนทรเทพ แล้วทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อนเจ้าฟ้ากรมขุนเทพยวดี ขึ้นเป็นกรมหลวงเทพยวดีด้วย แล้วรับสั่งให้รื้อเอาทองหุ้มพระโกศนั้นมาเติมทองขึ้นอีก ทำเป็นพระโกศทองคำกุดั่น ๘ เหลี่ยม ยอดทรงมงกุฎขึ้นองค์ ๑ ไว้สำหรับพระองค์ แต่ลองไม้พระโกศเดิมนั้นโปรดให้เก็บไว้สำหรับขึ้นเกรินลองพระเบญจา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ