๕๔. องเชียงสือถวายข้าวสาร

จุลศักราช ๑๑๕๑ ปีระกา เอกศก[๕๘]นั้น เมื่อเดือน ๕ แรม ๑ ค่ำ องเชียงสือจัดข้าวสาร ๒๐๐ เกวียนเข้ามาถวายตามมีท้องตราออกไป[๕๘] พ.ศ. ๒๓๓๒

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ