๕. แบ่งหัวเมืองขึ้น กลาโหม มหาดไทย กรมท่า

ครั้นเสร็จตั้งขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยแล้วทรงพระราชดำริว่า เมื่อครั้งกรุงเก่า เมืองปักษ์ใต้ยกมาขึ้นแก่กรมท่านั้น เพราะกลาโหมมีความผิด บัดนี้เจ้าพระยามหาเสนา ที่สมุหพระกลาโหม มีความชอบมาก จึ่งให้แบ่งหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันตก ซึ่งขึ้นกรมท่า ๑๙ เมือง กรมมหาดไทย ๑ รวม ๒๐ เมือง คือ เมืองสงขลา ๑ เมืองพัทลุง ๑ เมืองนครศรีธรรมราช ๑ เมืองไชยา ๑ เมืองหลังสวน ๑ เมืองชุมพร ๑ เมืองปทิว ๑ เมืองคลองวาน ๑ เมืองลุย ๑ เมืองปราณ ๑ เมืองตะนาวศรี ๑ เมืองมฤต ๑ เมืองกระ ๑ เมืองตะกั่วป่า ๑ เมืองตะกั่วทุ่ง ๑ เมืองพังงา ๑ เมืองถลาง ๑ เมืองกาญจนบุรี ๑ เมืองไทรโยค ๑ รวม ๑๙ เมือง กับเมืองขึ้นมหาดไทย ๑ คือ เมืองเพชรบุรี รวม ๒๐ เมือง พระราชทานให้ยกมาขึ้นกรมพระกลาโหม ยังคงเมืองขึ้นกรมท่าอีก ๘ เมือง คือเมืองนนทบุรี ๑ เมืองสมุทรปราการ ๑ เมืองสาครบุรี ๑ เมืองชลบุรี ๑ เมืองบางละมุง ๑ เมืองระยอง ๑ เมืองจันทบุรี ๑ เมืองตราด ๑ แล้วยกเอาเมืองสมุทรสงครามซึ่งขึ้นกรมมหาดไทยเดิม ให้กรมท่า ๑ รวมเป็น ๙ เมือง เมืองฉะเชิงเทราเมือง ๑ แต่โบราณขึ้นกรมพระกลาโหม ครั้นต่อมาตกอยู่มหาดไทยก็ให้คงอยู่ตามเดิม

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ