๒๕. ทำศพเจ้ากรุงธนบุรี

ในปีมะโรง ฉศก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริ พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรฯ ดำรัสให้ขุดศพเจ้ากรุงธนบุรีขึ้นทำการฌาปนกิจที่เมรุวัดบางยี่เรือใต้ ให้มีการมหรสพพอสมควรและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงทั้ง ๒ พระองค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ