๑๒๖. พระเจ้าเวียตนามมีพระราชสาสน์ทรงยินดีในการอุปราชาภิเษก

ในปีเถาะ นพศกนั้น พระเจ้าเวียตนามให้ทูตถือพระราชสาสน์เข้ามา ความในพระราชสาสน์ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจริญพระชนมพรรษาขึ้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อุปราชาภิเษกให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลสืบไป อาณาประชาราษฎรได้พึ่งพระบารมีอยู่เย็นเป็นสุข กรุงเวียตนามยินดีนัก จึงแต่งให้คำซายกายเกอทินลกเหาราชทูต คุมสิ่งของเข้ามาถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กะลำพักหนัก ๒ ชั่ง อบเชยอย่างดีหนัก ๓ ชั่ง อบเชยอย่างกลางหนัก ๒ ชั่ง แพรสีต่าง ๆ กัน ๓๐๐ พับ แพรเกวียนขาว ๑๐๐ พับ ผ้าขาวเนื้อดี ๕๐ พับ ผ้าขาวตังเกี๋ย ๕๐ พับ ถวายกรมพระราชวังบวรสถานมงคล แพรบางสีต่าง ๆ กัน ๒๐๐ พับ แพรเกวียนขาว ๕๐ พับ ผ้าขาวเนื้อดี ๕๐ พับ ผ้าขาวตังเกี๋ย ๕๐ พับ ครั้นมาถึง ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๗ ขึ้น ๖ ค่ำ ทูตญวนกราบถวายบังคมลากลับออกไป มีพระราชสาสน์ตอบให้ทูตถือออกไปด้วยฉบับ ๑ ว่า ซึ่งพระเจ้าเวียตนามแต่งให้คำซายกายเกอทินลกเหาราชทูต คุมเครื่องราชบรรณาการเข้าไปทรงยินดีนั้น ได้ให้เจ้าพนักงานรับไว้แล้ว และซึ่งพระเจ้ากรุงเวียตนามมีพระทัยรักใคร่ต่อกรุงเทพมหานครเสมอต้นเสมอปลาย หาได้รังเกียจประการใดไม่นั้น ขอบพระทัยพระเจ้ากรุงเวียตนามยิ่งนัก ให้พระเจ้ากรุงเวียตนามเจริญอยู่ในสิริราชสมบัติ สืบพระญาติพระวงศ์ครอบครองอาณาจักร ไพร่ฟ้าประชากรข้าขอบขัณฑสีมายืนยาวไปชั่วฟ้าดินเทอญ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ