๑๒๘. ได้ช้างสำคัญ

ครั้นถึง ณ วันอังคาร เดือน ๓ แรม ๑๓ ค่ำ ได้พระยาช้างสีทองแดง ๒ ช้าง พระยานครราชสีมาถวายช้าง ๑ เจ้าทุ่งถวายช้าง ๑ ช้างงาเดียวใหญ่ช้าง ๑ โปรดให้ทำโรงพักไว้ที่วัดสระเกศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปสมโภชเสร็จ แล้วพระราชทานชื่อช้างนครราชสีมาขึ้นระวาง เป็นพระบรมนาเคนทร์ คเชนทรชาติดามพหัตถี ศรีสุวรรณเลิศฟ้าช้าง ๑ พระราชทานชื่อช้างเจ้าทุ่งขึ้นระวางเป็นพระบรมคชลักษณ์ อรรคชาติดามพหัตถี ศรีทศพงศ์ รณรงค์เลิศฟ้าช้าง ๑ พระราชทานชื่อขึ้นระวางช้างงาเดียว เป็นพระบรมเมฆเอกทนต์ วิมลสุประดิษฐ์ สิทธิสนทยา มหาศุภมงคล วิมลเลิศฟ้า ช้าง ๑ แล้วให้แห่เข้ามายืนโรงไว้ในพระบรมมหาราชวัง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ