๒๖. ได้ช้างสำคัญ

ในปีนั้น พระยานครราชสีมา ถวายช้างพลายสีประหลาดช้างหนึ่ง พระยาราชบุรีถวายช้างเนียมช้างหนึ่ง ณ วันอังคาร เดือน ๔ แรม ๓ ค่ำ โปรดให้มีการสมโภชแล้วพระราชทานชื่อขึ้นระวางช้างนครราชสีมาเป็น พระบรมไกรสรบวรสุประดิษฐ์ อัฐทิศพงศ์ มงคลาดิเรก เอกมหันต์อนันตคุณ สมบุรณเลิศฟ้า ช้างหนึ่ง ช้างราชบุรีเป็น พระบรมไกรสร บวรบุษปทันต์ สุวรรณลักขณา มหาศุภมงคล วิมลเลิศฟ้า ช้างหนึ่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ