๗๕. ได้ช้างเผือกพระอินทรไอยรา

พระยานครราชสีมาบอกเข้ามาว่า ลาวเมืองภูเขียวคล้องได้ช้างพังสีประหลาดช้าง ๑ อาบน้ำขึ้นมาใหม่ๆ ตัวแห้งสีนวลเหมือนสีใบตองแห้ง จักษุ เล็บ ขนตัว ขนหาง ขาว เจ้าของฝึกหัดเชื่องราบแล้วก็ใช้สอย มีผู้ได้เห็นมากก็ทักท้วงขึ้นว่าเป็นช้างสำคัญ เจ้าของนั้นกลัวจะต้องเก็บเป็นช้างหลวงก็ตัดหางเสีย จึงโปรดให้มีตราขึ้นไปให้ส่งลงมาทอดพระเนตร ครั้น ณ วันอาทิตย์ เดือน ๔ ขึ้น ๙ ค่ำ ช้างลงมาถึงกรุง ได้ทอดพระเนตรแล้วดำรัสว่าเป็นเผือกตรี เสียดายแต่หางด้วนเสีย ทรงพระพิโรธเจ้าของช้างนั้นมาก มิได้พระราชทานสิ่งใด หางนั้นให้เอาหางโคผูกเข้าต่อเป็นช้างโคบุตร เข้าโรงสวดมนต์สมโภชแล้วพระราชทานชื่อขึ้นระวางเป็น พระอินทรไอยราคชาชาติฉัททันต์ ผิวพรรณเผือกตรี สียอดตองตากแห้ง วิษณุแกล้งรังรักษ์ มงคลลักษณะเลิศฟ้า

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ