๑๑๙. พระเจ้ากรุงเวียตนามมีราชสาสน์ถวายบรรณาการ

ครั้นมาถึงข้างแรม เดือนยี่ ในปีฉลู สัปตศกนั้น พระเจ้ากรุงเวียตนามแต่งให้ฮาเตียนถูคำซาย ซึ่งเป็นที่พระยาราชาเศรษฐีเจ้าเมืองบันทายมาศ เป็นทูตเชิญพระราชสาสน์เข้ามาถึงมีความในพระราชสาสน์ว่า ด้วย ณ ปีชวด ฉศก ข้าพเจ้าแต่งให้ทูตจำทูลพระราชสาสน์เข้ามากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทูตกลับออกไปแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งพระทัยทรงพระเมตตาข้าพเจ้าเสมอต้นเสมอปลาย ข้าพเจ้าคิดถึงพระเดชพระคุณขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญครองสิริราชสมบัติ ให้อาณาประชาราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขสืบไป ถ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าหลานเธออยู่เย็นเป็นสุขแล้ว ขอให้มีพระราชสาสน์ออกไปถึงข้าพเจ้าให้ทราบด้วย พระราชสาสน์ลง ณ วันเดือนยี่ ขึ้น ๑ ค่ำ ยาลอง ๔ ปี กับหนังสือพระมเหสีพระเจ้ากรุงเวียตนามมาถึงเวียนถึงอกทง คือ โกเงินบุตรองเชียงซุนซึ่งเป็นอาของพระเจ้ากรุงเวียตนามใจความว่า เมื่อปีชวดทูตเข้ามา เวียนถึงอกทงได้ฝากแหวนเพชรออกไปให้วง ๑ ได้รับแล้ว บัดนี้ได้ฝากทองคำแท่ง ๑ หนัก ๑๐ ตำลึงจีน กับเงิน ๕ ลิ่ม หนักลิ่มละ ๑๐ ตำลึงจีน เข้ามาให้ขอบใจเวียนถึงอกทง หนังสือองเลโบฉบับ ๑ ถึงพระยาพระคลังใจความว่า สิ่งของที่พระราชทานออกไปนั้น พระเจ้ากรุงเวียตนามได้รับแล้ว และของทรงยินดีในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ส่งออกไป พระเจ้ากรุงเวียตนามก็ได้รับไว้ รับสั่งให้จัดของถวายเข้ามา เครื่องม้าทองคำอย่างญวนสำรับ ๑ พระแสงดาบ ๒ องค์ แพรสีต่างกัน ๕๐ พับ

เมื่อพระยาราชาเศรษฐี เจ้าเมืองบันทายมาศราชทูตจะกลับออกไปได้มีหนังสือพระยาพระคลังบอกไปถึงองเลโบฉบับ ๑ ใจความว่า พระเจ้ากรุงเวียตนามถวายเครื่องม้าทองคำสำรับ ๑ พระแสงดาบ ๒ องค์ แพรสีต่างกัน ๕๐ พับ เป็นส่วนในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่นั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้ทรงรับไว้แล้วด้วยความยินดี รับสั่งว่าขอบพระทัยพระเจ้ากรุงเวียตนามยิ่งนักหนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานของมา ทรงยินดีพระเจ้ากรุงเวียตนาม พระภูษารัดพระองค์สีม่วง ๑ แพรรัดประคด หนามขนุน ๒ สาย ทรงสะพักกรองทองสีม่วง ๑ สีแสด ๑ พระแสงปืนคาบศิลาเครื่องทองคำบอก ๑ เครื่องม้าทองคำลายกุดั่นประดับพลอยสำรับ ๑ และมีความว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์ใหญ่นั้น จะยกขึ้นดำรงที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในปีขาล อัฐศกนี้ พระราชวงศานุวงศ์ทั้งปวงก็มีความสบายอยู่ทุกพระองค์ อย่าให้พระเจ้ากรุงเวียตนามมีความวิตกเลย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ