๙๒. เจ้าอนัมก๊กถวายต้นไม้ทองเงินครั้งที่ ๖

ลุจุลศักราช ๑๑๖๓ ปีระกา ตรีศก[๘๑] เป็นปีที่ ๒๐ ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อ ณ เดือน ๖ ขึ้น ๓ ค่ำ เจ้าอนัมก๊กจัดได้ต้นไม้ทองเงินกับกะลำพักหนัก ๑๐ ตำลึง ขี้ผึ้งหนัก ๕ หาบ น้ำตาลทรายหนัก ๕ หาบให้องลูถูเทือง ผู้รักษาเมืองไซ่ง่อนคุมเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเมื่อทูตจะกลับไปจึงโปรดให้จัดสิ่งของออกไปพระราชทานเจ้าอนัมก๊ก ดินประสิวขาวหนัก ๕๐๐ หาบ แพรมังกรสีม่วงม้วน ๑ แพรมังกรสีน้ำเงินม้วน ๑ สีดำม้วน ๑ ให้องลูถูเทืองคุมไปพระราชทานเจ้าอนัมก๊ก[๘๑] พ.ศ. ๒๓๔๔.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ