๑๑๒. เกณฑ์ทัพไปตีเมืองเชียงตุง เชียงรุ้ง

ในเดือน ๙ นั้น โปรดเกล้าฯ ให้มีตราไปเกณฑ์ทัพเมืองเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง เมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทน์ กับให้เกณฑ์กองทัพเมืองพิษณุโลก เมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทัย เมืองพิจิตร เมืองพิชัย ให้หนุนทัพลาวขึ้นไปตี เมืองเชียงตุง เมืองเชียงรุ้ง และเมืองลาวฟากโขงตะวันออกแดนพม่า ให้ถึงพร้อมกันในฤดแล้ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ